Проект: #Kултура За Куманово #Куманово За Култура

#Култура за Куманово #Куманово за Култура е проект кој го спроведува Здружението за активизам, едукација, култура и уметност Граѓански центар АктивУм Куманово. Основната цел и фокус на проектот е афирмација на традицијата, културното и духовното наследство на општина Куманово, преку мобилизација и учество на самата заедница, а со посебен акцент на зајакнување и вклучување на … Continue reading Проект: #Kултура За Куманово #Куманово За Култура