Кои сме ние ?

Здружение за активизам, едукација, култура и уметност “АктивУМ” Куманово е здружение на граѓани посветено на промовирање, информирање, едукација, дискусија, соработка и развивање на културни, уметнички и социјални програми, со акцент на вклучување на младите. Формирано е со слободно здружување на граѓани во 2002 година, а пререгистрирано во 2019 година. Водени од визијата – Општество на … Continue reading Кои сме ние ?