#Култура за Куманово #Куманово за Култура

#Култура
за Куманово #Куманово за Култура е проект кој го
спроведува Здружението за активизам,
едукација, култура и уметност ГРАЃАНСКИ ЦЕНТАР АктивУм Куманово.

Основната цел и фокус на проектот е афирмација на традицијата, културното и духовното наследство
на општина Куманово, преку мобилизација и учество на самата заедница, а со
посебен акцент на зајакнување и вклучување на младите. Во таа насока проектот предвидува
организирање на Уличен фестивал кој ќе ги мобилизира сите
граѓани и граѓанки од општина Куманово, фотографиите и видео записот од
фестивалот ќе останат како промотивни материјали, а како придонес во
афирмацијата на солидарноста и општествената одговорност на бизнис заедницата
како нова културна придобивка, проектот предвидува и организирање на донаторски
настан. Самиот проект подразбира активна
вклученост на сите сегменти од локалната заедница на општина Куманово и
здружување на сите локални ресурси од човечки и институционален карактер, што
би претставувало промоција на назјначајното од локалната култура и традиција –
а тоа е соживотот и славење на различноста.

Значајно е да се напомене дека токму годинава градот Куманово слави 500
години постоење, и воедно е Град на Културата за 2019та година, а предложените проектни
активности даваат свој придонес во славењето и одбележувањето на истото.

Цели на
проектот

 • Афирмирање
  на уличниот фестивал како алатка за претставување и славење на духовното и
  културното наследство во градот преку мобилизација на локалното население, а посебно
  младите;

 • Афирмирање
  на донаторството и филантропијата помеѓу бизнис заедницата во Куманово како
  алатка за општествена одговорност, но и културна вредност за соживот и
  солидарност;

Очекувани
резултати на проектот

 • Стекнати
  вештини за улична фотографија кај 20 млади луѓе од различен пол и етничка
  припадност; 

 • Изработени
  и промовирани материјали кои го документиратт и слават културното и социјалното
  наследство на Куманово;

 • Мобилизирана
  локалната заедница во разбирањето, славењето и промоцијата на локалната
  традиција,  материјално и нематеријално наследство, како и историјата на
  мултикултурно и мултиетничко живеење;
 • Мобилизирана
  локалната бизнис заедница вопромовирање на филантропија и донаторствокако локална вредност која треба да се усвојува и негува.

Времетраење на проектот е 6 месеци,
од септември
2019  до март 2020 година.

Проектот е дел од
Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD)
кој е
финансиран од ЕУ, а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).
Линкот кој води до повеќе информации за проектот ReLOaD:

http://www.mk.undp.org/content/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/en/home/operations/projects/democratic_governance/regional-programme-on-local-democracy-in-the-western-balkans.html

Лице за контакт: Марија
Тошева