Годишен извештај 2020

Граѓански Центар Активум го публикува својот Годишен Извештај за 2020 година. Во него ќе најдете информации за сите спроведени активности, иницијативи и соработки реализирани во 2020та година.

Им благодариме на сите партнери, учесници, волонтери и донатори за поддршката. Се надеваме на уште многу следни успешни приказни и соработки.