ПОКАНА ЗА ВЕБИНАР ЗА НАСТАВНИЦИ

 

Проектот
“Донесете свој уред” Ве
поканува на вториот вебинар ,,Интернет Безбедност” кој ќе се одржи на 25 јуни од 16:00 до 17:00 часот.

Вебинарот ќе го прикаже
вториот сет на мобилни апликации, кој е мошне корисен за  наставниците, едукаторите, тренерите,
волонтерите и сите оние кои работат со лицата со попреченост. Учесниците ќе
можат да се стекнат со знаења со кои ќе ги унапредат работните вештини на
лицата со попреченост преку користење на мобилни технологии, а се со цел нивно
полесно вработување на пазарот на трудот. 

Учеството е
отворено и бесплатно, со претходна регистрација на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnyo2U_V2vLe9MIf-ADmZldysqSY7HwmDnj3MWTHZbKlRciw/viewform

Вебинарот ќе се
одржи на платформата ZOOM.