ПОКАНА ЗА ВЕБИНАР

ПОКАНА
ЗА ВЕБИНАР

ФОРМУЛАР
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Проектот
“Донесете свој уред” Ве
поканува на вториот вебинар ,,Интернет безбедност” кој ќе се одржи на 24 јуни од 14:00 до 14:30 часот.

Вебинарот ќе го
прикаже вториот сет на мобилни апликации, наменет за лицата со интелектуална попреченост
кои би сакале да живеат самостојно и да работат на отворениот пазар на труд.

Учеството е
отворено и бесплатно за сите лица со интелектуална попреченост, со претходна
регистрација на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemB4xW3hk8-FBISoyhuAYjNhlBW5ORhddshFXlM-z0z1NUcQ/viewform

Вебинарот ќе се
одржи на платформата ZOOM.