ПОКАНА ЗА ВЕБИНАР ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА – ЗА НАСТАВНИЦИ

Проектот “Донесете свој уред” Ве поканува на првиот вебинар ,,Експерт за Интернет Комуникација” кој ќе се одржи на 27 април од 16:30 до 17:30 часот.

Вебинарот ќе го прикаже првиот сет на мобилни апликации, кој е мошне корисен за  наставниците, едукаторите, тренерите, волонтерите и сите оние кои работат со лицата со попреченост. Учесниците ќе можат да се стекнат со знаења со кои ќе ги унапредат работните вештини на лицата со попреченост преку користење на мобилни технологии, а се со цел нивно полесно вработување на пазарот на трудот. 

Учеството е отворено и бесплатно, со претходна регистрација на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrhjw-dxP68-f_OBpYkEHjP-UrupCMab3-pOgEQO6W7x5E2w/viewform

Вебинарот ќе се одржи на платформата ZOOM.

Posted on