Резиденцијален престој на млади уметници

Помеѓу 10ти и 25ти Септември, на планината Огражден во месноста Преведена, Граѓански Центар Активум поддржа резиденција на младата визуелна уметница Ана Лазаревска. Во прилог неколку фотографии од творечкиот процес на Ана. Крајната цел е подготовка на изложба инспирирана или поддржана во рамки на резиденцијата.

Повеќе информации за досегашната работа на Ана може да најдете на нејзината  страна.

Резиденцијата е дел од проект Резиценцијален престој за млади уметници на Граѓански центар АктиУм кој финансиски е поддржан од Министертво за култура.