СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ШПАНИЈА

Во рамки на проектот “Одлучувач”, тимот на Активум од 14-ти до 16-ти март присуствуваше на работна средба во Жирона, Шпанија. “Одлучувач” е проект насочен кон развивање на алатки за поддржувано донесување на одлуки кај лица со интелектуална попреченост. Нашиот тим беше дел од групата на 18 професионалци кои работат на употреба на дигитални алатки во работата со лица со интелектуална попреченост. Средбата се одржа во седиштето на нашиот домаќин, здружението “Поддршка”, каде уште првиот ден  поодблиску се запознавме со тимот, нивната работа, проекти, идеи, мисија и визија. Понатака, во рамки на средбата беа претставени и дискутирани сите алатки развиени во проектот, а посебно внимание се посвети на мобилната апликација со исто име –  Одлучувач, при што сите учесници имаа можност да ја користат и совладаат оваа апликација. Овој состанок претставува последен чекор пред започнување на пилот фазата т.е пред алатките да се пуштат во употреба меѓу професионалците, семејствата и лицата со интелектуална попреченост, и беше одлична подготовка на сите едукатори за овој дел од проектот. Самиот проект е поддржан од Еразмус+ програмата за образование на возрасни, а се спроведува во 5 партнерски земји – Македонија, Полска, Шпанија, Грција и Литванија.

Posted on