ПОКАНА ЗА ВЕБИНАР ЗА НАСТАВНИЦИ

Проектот “Донесете свој уред” Ве поканува на третиот вебинар ,,Транспорт” кој ќе се одржи на 22 октомври од 15:00 до 16:00 часот.
Вебинарот ќе го прикаже третиот сет на мобилни апликации, кој е мошне корисен за наставниците, едукаторите, тренерите, волонтерите и сите оние кои работат со лицата со попреченост. Учесниците ќе можат да се стекнат со знаења со кои ќе ги унапредат работните вештини на лицата со попреченост преку користење на мобилни технологии, а се со цел нивно полесно вработување на пазарот на трудот.
Учеството е отворено и бесплатно, со претходна регистрација на следниот линк:
Вебинарот ќе се одржи на платформата ZOOM.