Годишен Извештај за 2022

Граѓански Центар Активум го објавува својот Годишен Извештај за 2022 година. Извештајот содржи информации за сите спроведени активности, иницијативи и соработки реализирани во 2022та година.

Им благодариме на сите партнери, учесници, волонтери и донатори за соработката и поддршката. Се надеваме на уште многу следни успешни приказни и соработки.

Posted on