Покана за вебинар – за Наставници

Проектот “Донесете свој уред” Ве поканува на четвртиот вебинар ,,Наоѓање и одржување работа” кој ќе се одржи на 04 февруари од 14:00 до 15:00 часот.

Вебинарот ќе го прикаже четвртиот сет на мобилни апликации, кој е мошне корисен за  наставниците, едукаторите, тренерите, волонтерите и сите оние кои работат со лицата со попреченост. Учесниците ќе можат да се стекнат со знаења со кои ќе ги унапредат работните вештини на лицата со попреченост преку користење на мобилни технологии, а се со цел нивно полесно вработување на пазарот на трудот.

Учеството е отворено и бесплатно.

Вебинарот ќе се одржи на платформата ZOOM.

ZOOM Линк:

https://us02web.zoom.us/j/87093724121?pwd=RnFUOHFpNkNqM0VUbmhueEhjL3AxQT09