ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ОДРЖАН ВО СКОПЈЕ


Граѓански Центар Активум беше домаќин на транснационален состанок на во рамки на
Еразмус+ проектот – ОДЛУЧУВАЧ.
На 2ри и 3ти Октомври, во Скопје, 25 професионалци, застапници и лица со интелектуална
попреченост од Активум (Северна Македонија), Псони (Полска), Вилтис (Литванија), Поддршка
Жирона и Кампус Арнау (Шпанија-Каталонија) се сретнаа да разговараат и да ја оценат фазата
на пилотирање – како интернет алатките развиени во рамки на ОЛУЧУВАЧ се корисни во
секојдневната работа со лицата со интелектуална попреченост.
Имавме заедно два полни дена со презентации, евалуации, игри и дискусии!

 • Го оценувавме водичот на ОДЛУЧУВАЧ. Истражувачки извештај кој собира приказни за
  Поддржано Донесување на Одлуки (ПДО) од лица со попреченост, семејства и поддржувачи.
 • Ги оценувавме сите алатки од пилотирањето: ментиметар, прашалник за родители, видеа,
  апликација за учење, милионер за родители и професионалци. Сите партнери разговараа за
  корисноста на алатките на Одлучувач и нивното влијание врз работата.
 • Ја оценувавме ОДЛУЧУВАЧ – мобилната апликација, нејзината работа и што може да понуди
  оваа апликација во разбирањето на влијанието на изборите и опциите при донесувањето
  одлуки.
 • Ја оценувавме и игравме онлајн играта Лавиринтот на Енигми!
 • Состанокот заврши со заклучок дека ПДО е сложен процес кој ќе ни помогне да разбереме
  колку може да биде сложено донесувањето одлуки, да го разбереме влијанието на нашите
  избори и да најдеме рамнотежа помеѓу она што го сакаме и она што треба да го направиме.
  По состанокот, партнерите имаа можност да прошетаат и да го разгледаат центарот на Скопје.
  Ова беше последниот состанок на проектот ОДЛУЧУВАЧ, кој траеше цели 3 години. Партнерите
  се согласни дека направивме многу позитивни резултати кои се добра основа за идна работа!
Posted on