Завршен настан на проектот “Одлучувач”


На 27ми Септември, во Куманово Спа, Граѓански Центар Активум организираше завршен
настан на проектот “Одлучувач – Подобрување на животните искуства на возрасни лица со
посебни потреби за учење, обучувачи и родители преку поддржано донесување одлуки”.
На настанот беа презентирани онлајн алатките кои се изработија во рамки на проектот и се
споделија искуствата од нивната примена во самостојното и независното донесување одлуки
на лицата со попреченост. Целта е да преку користење на дигитална технологија лицата со
интелектуална попреченост можат и треба олеснето да донесуваат самостојни и независни
одлуки поврзани со нивниот живот.
Проектот е поддржан од Еразмус+ програмата К204-Стратешки партнерства во образованието
на возрасни лица, а се спроведува во партнерство со организации од Полска, Литванија,
Шпанија и Грција

Posted on