Годишен Извештај за 2022

Граѓански Центар Активум го објавува својот Годишен Извештај за 2022 година. Извештајот содржи информации за сите спроведени активности, иницијативи и соработки реализирани во 2022та година.

Им благодариме на сите партнери, учесници, волонтери и донатори за соработката и поддршката. Се надеваме на уште многу следни успешни приказни и соработки.

Posted on

МАРГАРИТА домаќин во Атина на транснационалниот состанок на проектот Еразмус+ ОДЛУЧУВАЧ.

Професионалци, застапници и лица со интелектуална попреченост од  Северна Македонија, Полска, Литванија, Жирона и Кампус Арнау (Шпанија-Каталонија) се собраа да разговараат на оваа тема и да научат како да го користат пакетот алатки за поддржано донесување одлуки.

Имавме заедно два полни дена со презентации, евалуации, игри и дискусии!

 • Научивме за водичот на ОДЛУЧУВАЧ. Истражувачки извештај кој собира приказни за Поддржано Донесување Одлуки (ПДО) од лица со попреченост, семејства и поддржувачи.
 • Го користевме прирачникот во лесно читлива форма за правата на лицата со посебни потреби и услугите на ПДО.
 • Покажавме како функционира апликацијата ОДЛУЧУВАЧ и што може да понуди во разбирањето на влијанието на изборите и опциите при донесувањето одлуки.
 • Навигиравме на веб-страницата и мултимедијалната алатка на ОДЛУЧУВАЧ, а исто така ја игравме и онлајн играта Лавиринтот на енигми!
 • Состанокот заврши со интерактивна игра во која сите учесници му помогнаа на член на тимот на ОДЛУЧУВАЧ да донесе сопствена одлука! Ова ни помогна да разбереме колку може да биде сложено донесувањето одлуки, да го разбереме влијанието на нашите избори и да најдеме рамнотежа помеѓу она што го сакаме и она што треба да го направиме.

Средбата се одржа во Културниот центар на општина Атина и неговите прекрасни објекти. Во негова близина е и центарот на градот – на крајот имавме можност да го посетиме и модерниот и античкиот дел на Атина!

Заклучоците од состанокот беа многу охрабрувачки за досегашната работа на ОДЛУЧУВАЧ. Оценките беа многу позитивни за резултатите и тоа не израдува!

 

Posted on

ОДЛУЧУВАЧ – Методологија за поддржано донесување на одлуки

Изминатиов период беше доста активен за Граѓански Центар Активум од Куманово и европските партнери кои го спроведуваат проектот Одлучувач, во рамки на Еразмус + програмата за образование на возрасни. Целта на Одлучувач е да го покрие недостигот од информатички образовни и тренинг ресурси на тимовите кои работат на полето на попреченост, преку имплементација на методологијата за Поддржано Донесување на Одлуки (ПДО).

Поддржаното донесување одлуки (ПДО) е алатка која им овозможува на лицата со попреченост да ја задржат својата способност за одлучување преку избирање на поддржувачи кои ќе им помогнат да направат избор. Во ПДО, лицето никому не му дава овластување да одлучува во негово/јзино име; попрво ја структурира поддршката што му/и е потребна за да донесува сопствени одлуки.

ПДО претставува алатка за  поддршка на лицата со попреченост, чија цел е подобрување на нивните автономија, независност и квалитет на живот преку целосно уживање на правото на деловна способност, гарантирано во член 12 од Конвенцијата за права на лица со попреченост (UNCRPD).

По спроведената анализа на ситуацијата, изработката на мобилната апликација Одлучувач и брошурата во лесно читлива форма наменета за лица со попреченост, партнерите во 5те земји изработија и Водич кој содржи низа на упатства за употреба на методологија за поддржано донесување одлуки и воспоставување на еден универзален процес кој треба да се вклучи во структирата за испорака на услуги кај сите организации кои работат на темата.

Главната целна група на овој Водич се лицата со посебни потребни потреби кои преку  усвојувањето на методологијата за поддржано донесување на одлуки ќе бидат зајакнати да носат одлуки и да воспостават подобра контрола врз сопствените животи.

Друга целна група се родителите, кои треба да бидат едуцирани и подготвени да го поддржат концептот на поддржано донесување на одлуки.

И конечно целна група се и наставниците, обучувачите и другите поддржувачи кои преку овој Водич ќе се запознаат со процесот на поддржано донесување на одлуки и достапните алатки со што ќе им се прошири опсегот на можности и методи за работа на подобрување на самостојноста и независноста на лицата со посебни потреби.

Самиот Водич и методологијата се достапни на македонски, англиски, полски, литвански, грчки, шпански и каталонски јазик, на проектната веб страна: http://decider-project.eu/

Заедно со Граѓански Центар Активум, во проектот учествуваат и Здружение за лица со интелектуална попреченост од Р. Полска,  Здружение за грижа на лица со интелектуална попреченост “Вилтис” Р. Литванија, Фондација ПОДДРШКА и Фондација Кампус од Р. Шпанија и Центарот за стручно оспособување МАРГАРИТА од Р. Грција.

 

Posted on

Мултимедијален пакет за поддржано донесување одлуки

Како дел од активностите за промоција и воспоставување на методологијата на
Поддржано Донесување на Одлуки кај лица со попреченост, Граѓански Центар
Активум, заедно со партнерите од Полска, Шпанија, Литванија и Грција, изработи
мултимедијален пакет на содржини наменети за лица со попреченост, нивни семејства
и едукатори/поддржувачи.
Самиот метод на Поддржувано Донесување на Одлуки претставува алатка за
поддршка на лица со попреченост да самостојно донесуваат одлуки во секојдневни
ситуации – што да се купи, што да се облече, како да се помине денот, но и во
посложени ситуации како дали да се пристапи кон одредена медицинска интервенција
и слично. Лицето кое сака да добие помош при донесувањето одлуки избира
доверливи советници – пријатели, членови на семејството, професионалци или тим од
луѓе. Советниците служат како поддржувачи и му помагаат на лицето со попреченост
да донесе свои конечни одлуки во различни животни ситуации.
ПДО може да го користи секое лице, со секаков вид, форма на попреченост или
состојба, вклучително и лица со ментални здравствени проблеми, хронични болести
или состојби на стареење.
Досега Активум и партнерите изработија низа на алатки како што се анализа на
ситуацијата, мобилна апликација Одлучувач, брошура во лесно читлива форма, Водич
со упатства, а со овој мултимедијален пакет на содржини ќе се заокружи пакетот на
едукативни материјали кои ќе служат како основа за воспоставување на
методологијата во сите организации кои работат со лица со попреченост и зајакнување
на нивната самостојност и автономија.
Самиот мултимедијален пакет содржи интерактивни презентации за едукатори
(Kahoot, Mentimetar), едукативни филмови со лица со интелектуална попреченост,
игри, тестови со повеќекратен избор или други анкети. Истиот може да се најде на
повеќе јазици на проектниот веб портал: http://decider-project.eu/
Сите наведени активности се изработуваат во рамки на проектот Одлучувач,
спроведуван во рамки на Еразмус+ програмата за образование на возрасни.

Posted on

СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ШПАНИЈА

Во рамки на проектот “Одлучувач”, тимот на Активум од 14-ти до 16-ти март присуствуваше на работна средба во Жирона, Шпанија. “Одлучувач” е проект насочен кон развивање на алатки за поддржувано донесување на одлуки кај лица со интелектуална попреченост. Нашиот тим беше дел од групата на 18 професионалци кои работат на употреба на дигитални алатки во работата со лица со интелектуална попреченост. Средбата се одржа во седиштето на нашиот домаќин, здружението “Поддршка”, каде уште првиот ден  поодблиску се запознавме со тимот, нивната работа, проекти, идеи, мисија и визија. Понатака, во рамки на средбата беа претставени и дискутирани сите алатки развиени во проектот, а посебно внимание се посвети на мобилната апликација со исто име –  Одлучувач, при што сите учесници имаа можност да ја користат и совладаат оваа апликација. Овој состанок претставува последен чекор пред започнување на пилот фазата т.е пред алатките да се пуштат во употреба меѓу професионалците, семејствата и лицата со интелектуална попреченост, и беше одлична подготовка на сите едукатори за овој дел од проектот. Самиот проект е поддржан од Еразмус+ програмата за образование на возрасни, а се спроведува во 5 партнерски земји – Македонија, Полска, Шпанија, Грција и Литванија.

Posted on

Студиска посета на општините Сурдулица, Лебане и Власотинце

Од 13ти до 15ти Септември ја организиравме најавената студиска посета на Република Србија и српските партнери кои работат на зголемување на вработливоста во секторите земјоделство, занатчиство и рурален/агро туризам.

25 претставници на општинските раководства, претставници на Комората на занаетчии, Здружение Пчела како и индивидуални пчелари и  занаетчии од општините Куманово и Старо Нагоричане,  беа во посета на општините Сурдулица, Лебане и Власотинце во Србија. Целта на посетата беше да се посетат различни модели на добра пракса и здружување во локалното производството и преработка на храна и одржување на локалното традиционално занаетчиство. Групата имаше можност да ги посети и да се запознае со начинот на работа на здружението на пчелари Матица од Сурдулица, Апи Центарот во Власина, социјалното претпријатие Ружа од Лебане, органските полиња во Лебане, производно откупен центар во Власотинце, и да се сретне со локалните занаетчии од Власотинце.

Воедно, делагации на вклучените општински раководства остварија заеднички средби на кои разговараа за поддршката на локалните иницијативи за економски развој и можностите за прекугранична соработка.

Студиските посети се организираат во рамки на проектот „Подобри можности прилагодени на потребите на неразвиените области“ кој е финансиран од Европска Унија и ИПА 2 програмата за прекугранична соработка Р.Србија-Р.С. Македонија 2016-2020. Проектот го имплементираат  Национална алијанса за локален економски развој (НАЛЕД) од Белград, Здружение на жени Ружа од Лебане, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) од Скопје и Граѓански Центар Активум од Куманово.

Posted on

Студиска посета на делегација од Р. Србија

На 5ти, 6ти и 7ми Септември, 2022, Граѓанки Центар Активум беше домаќин на студиска посета
на делегација од Република Србија. 25 претставници на општинските раководства, здруженија
на земјоделци, пчелари, занаетчии од општините Власотинце, Сурдулица и Лебане се сретнаа
со претставници на Занаетчиската комора на Куманово, Здружението Пчела од Куманово, Апи
комората во с. Драгоманце, Игнеа еко/органска Козметика, како и општинските одделенија за
локален економски развој на општина Куманово и општина Старо Нагоричане. Целта на
студиската посета беше размена на искуства и разгледување на можностите за прекугранична
соработка во секторите земјоделство, пчеларство и занаетчиство.
Следната недела, делегација од нашите две општини ќе ја возврати посетата во Република
Србија за да ги посети тамошните задруги и здруженија и да ја ги продолжи започнатите идеи
за прекугранична соработка, пласман и поддршка.
Студиските посети се организираат во рамки на проектот „Подобри можности прилагодени на
неразвиените области“ кој е финансиран од Европска Унија и ИПА 2 програмата за
прекугранична соработка Р.Србија-Р.С. Македонија 2016-2020. Проектот се иплеметира во 5
општини: Куманово и Старо Нагоричане во Р.С. Македонија и Власотинце, Сурдулица и Лебане
ов Р. Србија. Истиот го имплементираат Национална алијанса за локален економски развој
(НАЛЕД) од Белград, Здружение на жени Ружа од Лебане, Фондацијата за менаџмент и
индустриско истражување (МИР) од Скопје и Граѓански Центар Активум од Куманово.

Posted on

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СТРУЧНИ ОБУКИ И СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ  ВО  ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И НЕЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ АКТИВНОСТИ ВО КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ

 Доколку сакаш да се информираш, дополнително да го усовршиш своето знаење или да научиш нешто ново, и сакаш додатно да се пријавиш за стручно советување ”еден-на-еден”, пријави се! Во зависност од тоа дали си производител/ка кој/а се занимава со земојоделство или неземјоделски активности, погледни дали исполнуваш барем еден од наведените услови и пријави се за две тридневни стручни обуки во твојата општина.

 

Повик за производители кои се занимаваат со земјоделство во општините Куманово и Старо Нагоричане

 

Основни услови за учество во стручни обуки во областа на земјоделско производство и преработка се:

 • Имаш регистрирано земјоделско стопанство (ЗС) на територијата на една од двете општини: Куманово и Старо Нагоричане;
 • Имаш регистрирано ЗС кое се занимава со една или повеќе од следните дејности: производство на полјоделски и/или градинарски култури и/или пчеларство и производство на мед и/или производство на производи со додадена вредност (од овошје, зеленчук, шумски плодови и лековити билки) или производство на млеко и млечни производи;
 • Сакаш да го унапредиш методот на работа и технологијата на своето производство и/или преработувачките капацитети;
 • Сакаш да бидеш поконкурентен/на на пазарот преку унапредување на твоите вештини за продажба, пазарно позиционирање, промоција, брендирање, сертифицирано (органско) производство;

 

Повик за производители кои се занимаваат со неземјоделски активности во општините Куманово и Старо Нагоричане

 

Основни услови за стручни обуки во областа на неземјоделски активности се:

 • Се занимаваш со неземјоделски активности (стари занаети, изработка на разни предмети со традиционални техники и/или традиционални мотиви) ;
 • Сакаш ”својата” (не)формална група на жени и/или млади кои се активни во неземјоделски активности да ја здружиш во здружение или сакаш да регистрираш мал бизнис во неземјоделски активности;
 • Сакаш да го унапредиш методот на работа и да бидеш поконкурентен/на на пазарот;
 • Сакаш да ги унапредиш твоите вештини на полето на маркетингот и продажбата;

За обуките можеш да се пријавиш лично или преку телефон и емаил, кај организаторите на обуките, и тоа:

 

За општина Куманово:

Граѓански Центар Активум: info@aktivum.org.mk или на 077 986 479

 

За општина Старо Нагоричане:

Фондација МИР: mir@mir.org.mk или на 02 3108 891

 

Стручните обуки ќе се одржат во периодот од 15.август до 7.септември, 2022.година во секоја од двете општини. Стручното советување ќе се реализира од средина на август до средина на септември. За повеќе информации околу точните датуми, можеш да се јавиш на погоре наведените контакт информации.

 

Забелешки:

 • Поради ограничениот простор и број на места за обуката, при изборот на 20те учесници за секоја општина ќе се земат предвид првите добиени пријави за учество;
 • На крајот од секоја обука, учесниците ќе имаат можност да се пријават за стручно советување ”1 на 1” со стручни лица;
 • Ќе бидат разгледани сите пријави за стручно советување, а некои од условите за избор на минимум 5 учесници за секоја општина за стручно советување”1 на 1” се:
  • да си сопственик или член на регистрирано земјоделско стопанство / член на група на производители во областа на земјоделските и неземјоделски активности, и/или
  • да постои желба и потреба да се унапреди производно-преработувачкиот капацитет, и/или да постои желба за пазарно позиционирање или воведување на некој стандард, и/или да се унапреди продажбата, и/или да се сака да се регистрира бизнис, секторско здружение или задруга.

 

Стручните обуки и стручните советувања во двете општини во Северна Македонија, вклучително и во три опттини во Србија (Лебане, Власотинце и Сурдулица), се организираат со поддршка на Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија и прокетот за прекугранична соработка “Подобри можности за потребите на неразвиените области”.

 

 

Posted on

БРОШУРА ВО ЛЕСНО ЧИТЛИВА ФОРМА ЗА ПОДДРЖАНО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ  

Продолжува европската програма Еразмус + „ОДЛУЧУВАЧ – Подобрување на животните искуства за возрасни лица со посебни потреби за учење, обучувачи и родители преку поддржано донесување одлуки“. Во овој период, со нашите партнери работевме на изработка на брошура во лесно читлива форма. Брошурата е намнета за лицата со интелектуална попреченост кои се заинтересирани да се стекнат со нови вештини, преку кои ќе бидат охрабрени да бидат самоопределени во донесувањето одлуки.

Целта е да се обезбедат знаења на лицата со посебни потреби за поддржаното донесување одлуки и неговото влијание врз квалитетот на нивниот живот.

Брошурата во лесно читлива форма содржи поглавја како, што се тоа човекови права, кој ги предлага законите за правата, каде можете да ги најдете вашите права. Посебен осврт е даден на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост како инструмент за човекови права со експлицитна димензија на социјален развој.

Поддржано донесување одлуки (ПДО) како дел од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост е вклучено во брошурата и дава информации за процесот на одлучување, стекнување знаење, преземање одговорност, барање поддршка.

Исто така, во брошурата е претставена и апликацијата ОДЛУЧУВАЧ.

Брошурата за поддржано донесување одлуки на лица со посебни потреби за учење е подготвена и достапна на 6 јазици: англиски и 5 јазици на 5-те партнери на конзорциумот ОДЛУЧУВАЧ, т.е  организации од Шпанија, Грција, Северна Македонија, Литванија и Полска. Проектот е тековен, се реализира во период од 29 месеци, од 15 Ноември 2020 до 14 Мај 2023 година. Финансиската подршка е обезбедена од Еразмус + програма, К2 акција стратешко партнерство – образование на возрасни.

 

Изјава Марија Тошева

“Со оваа брошура, од една страна, наставниците ќе имаат насока како да ги планираат обуките и работилниците со лицата со интелектуална попреченост со што ќе ја подобрат сопствената  едукативна понуда, а од друга страна лицата со интелектуална попреченост ќе добијат на пристапен начин за нив нови информации и ќе се охрабрат да се се посамостојни при донесувањето одлуки.

Член 12 од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост се однесува на еднакво признавање пред законот, при што за нас посебно интересен е делот за деловната способност и препораките за спроведување на Конвенцијата во тој дел. Меѓутоа, додека за прашањето на деловната способност се дебатира повеќе од декада, напредокот е постепен и промените се случуваат многу бавно. Затоа, сметаме дека е неопходно е да се работи на транснационално ниво, да се учествува во оваа глобална дискусија и да се сподели со други секој резултат што може да влијае на знаењето и практиката во областа.”

 

 

Posted on

Информативна работилница “Мерки за поддршка и нови перспективи за инклузивен локален економски развој”

Во четврток, 16ти јуни, во Занаетчискиот дом во Куманово  се одржа информативна работилница  “Мерки за поддршка и нови перспективи за инклузивен локален економски развој” на која лидерите од локалната самоуправа и претставниците од водечките програми за поддршка и центри за развој на регионално и национално ниво, се осврнаа на мапираните ресурси, потенцијали и потреби во областа на земјоделието и руралниот развој во општините Куманово и Старо Нагоричане.

Присутните граѓани, засегнати земјоделци, ракотоворци, занаетчии, претставници на здруженија на граѓани и комори, претставници на општинските одделенија и институции, ги поздрави претставничката на Министерство за локална самоуправа Бранкица Ристовска.

Последователно претставниците на Граѓански центар Активум и Фондација МИР се осврнаа на мапираните ресурси, потенцијали и потреби во областа на земјоделието, традиционалните занаети и руралниот развој во општините Куманово и Старо Нагоричане, со посебен акцент на жените и младите. Заедно со експертот за локален економски развој Роман Пападимитров ги разгледаа предложени мерки за поддршка во општините Куманово и Старо Нагоричане, по што претставниците на општинските одделенија за локален економски раз

ј и економско јакнење на локалното население, првенствено на жените и младите во 3те наведени области, како и точките на соработка меѓу сите засегнати страни.

Во однос на достигнувањата, можностите и потенцијали за развој на женското претприемништво и можностите за економско зајакнување на руралната жена, свое излагање имаше Валентина Дисоска, претседателка на Националната платформа за женско претприемништво.

За крај присутните имаа можност и да се запознаат со постоечките финансиски програми и мерки за поддршка на руралниот развој преку излагањата на Филип Нелковски, регионален советник на ГИЗ и Вангел Наневски, преставник на ИПАРД агенцијата.

Работилницата ја ораганизираа Граѓанскиот центар „АктивУм” од Куманово и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување од Скопје, во рамки на проектот „Подобри можности прилагодени на неразвиените области“ кој е финансиран од Европска Унија и ИПА 2 програмата за прекугранична соработка Р.Србија-Р.С. Македонија 2016-2020. Прекугранично, проектот се имплемнтира и во општините Лебане, Власотинце и Сурдулица, од страна на проектните партнери Национална алијанса за локален економски развој (НАЛЕД) од Белград и Здружение на жени Ружа од Лебане.

Posted on