(Продолжен до 13.10.2019) Конкурс за фотографии од Старо и Ново Куманово

Граѓански Центар АктивУм од Куманово, објавува конкурс за прибирање на фотографии кои го документираат и слават Старо и Ново Куманово/ско. Избраните фотографиите ќе бидат изложени во рамки на уличниот фото фестивал во Куманово, и на фото изложба во рамки на НЦУК Трајко Прокопиев. Фотографиите ќе бидат селектирани од тричлената комисија составена од професионални и истакнати фотографи и уметници.

Најдобрите 3 фотографии ќе бидат наградени со парични награди:

1во место – 10.000 денари,

2ро место – 7.000 денари,

3то место – 3.000 денари.

Критериуми за учество:

 • Право на учество имаат сите жители на Северна Македонија;
 • Секој учесник може да учестува на конкурсот со најмногу 4 (четири) фотографии;
 • Фотографиите кои што се пријавуваат треба да го документираат, слават и афирмираат духовното и културно наследство на Кумановско (архитектура, обичаи, мода, традиционален и/или современ живот, улични настани итн).

Технички критериуми:

 • 6000×4000 максимална резолуција
 • 300dpi
 • 6MB максимална големина на слика
 • На самите фотографии не смее да има наслови, жигови и слично.
 • Со секоја испратена фотографија потребно е да се испрати и наслов или слоган на фотографијата.
 • Фотографиите и нивните наслови односно слогани, не смеат да содржат било какво насилство, да навредуваат или пак да  дискриминираат по било кој основ.
 • Фотографиите можете да ги испратите на електронската апликација подолу или на нашата електронска пошта: info at aktivum.org.mk. Доколку испраќате на е-маил, во пораката наведете информации за авторот: име, презиме и контакт телефон/е-маил со наслов на порака „Конкурс за фотографии од Старо и Ново Куманово“

Со испраќањето на фотографиите, авторите се согласуваат да бидат објавувани во печатена или електронска форма за потребите на организаторот на конкурсот.

Конкурсот трае до 13.10.2019 година.

Конкурсот е дел од  проектот #Култура за Куманово#Куманово за култура, имплементиран од Граѓански Центар Активум Куманово, поддржан од „Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD)”, финансирана од Европската унија, спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а ко-финансирана од Општина Куманово.

📞 За прашања и насоки слободно обратете се кај Емил на 078 367 033.Наскоро! Останете љубопитни

Наскоро, нашиот град ќе биде прикажан од поинаков објектив. Наскоро ќе бидете и Вие дел од необично улично доживување. Ако го сакате Куманово ќе дојдете сите. Културолошки настан од светски размери. Останете љубопитни…

Posted on

Фото работилница #1

Викендов АктивУм ја организираше првата работилница за улична фотографија, наменета за граѓаните на Куманово. Во серија од 5 работилници, 20 Кумановци и Кумановки ќе се запознаат со основите на уличната фотографија и ќе имаат можност да преку практична работа – фотографирање на терен ги усовршат своите фотографски вештини и амбиции. Крајна цел е да што повеќе граѓани се инспирираат да конкурираат за фото конкурсот и изложбата кои ќе следат во Октомври, а кои ќе имаат за цел да го документираат и слават културното и духовно наследство на Куманово.

Фото работилниците АктивУм ги организира заедно со Фото Клуб Куманово и Дом на Култура Трајко Прокопиев, во рамки на проектот #Култура за Куманово #Куманово за Култура. Проектот е дел од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) кој е финансиран од ЕУ, а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а дел кофинасира и Општина Куманово.

Posted on

KumanovoNews

Локален електронски медиум
https://kumanovskimuabeti.mk/kultura-za-kumanovo-kumanovo-za-kultura-proekt-na-aktivum-za-promocija-na-kulturno-duhovno-nasledstvo-i-tradicija-na-kumanovo1
Posted on

#Култура за Куманово #Куманово за Култура

#Култура за Куманово #Куманово за Култура е проект кој го спроведува Здружението за активизам, едукација, култура и уметност ГРАЃАНСКИ ЦЕНТАР АктивУм Куманово.

Основната цел и фокус на проектот е афирмација на традицијата, културното и духовното наследство на општина Куманово, преку мобилизација и учество на самата заедница, а со посебен акцент на зајакнување и вклучување на младите. Во таа насока проектот предвидува организирање на Уличен фестивал кој ќе ги мобилизира сите граѓани и граѓанки од општина Куманово, фотографиите и видео записот од фестивалот ќе останат како промотивни материјали, а како придонес во афирмацијата на солидарноста и општествената одговорност на бизнис заедницата како нова културна придобивка, проектот предвидува и организирање на донаторски настан. Самиот проект подразбира активна вклученост на сите сегменти од локалната заедница на општина Куманово и здружување на сите локални ресурси од човечки и институционален карактер, што би претставувало промоција на назјначајното од локалната култура и традиција – а тоа е соживотот и славење на различноста.

Значајно е да се напомене дека токму годинава градот Куманово слави 500 години постоење, и воедно е Град на Културата за 2019та година, а предложените проектни активности даваат свој придонес во славењето и одбележувањето на истото.

Цели на проектот

 • Афирмирање на уличниот фестивал како алатка за претставување и славење на духовното и културното наследство во градот преку мобилизација на локалното население, а посебно младите;
 • Афирмирање на донаторството и филантропијата помеѓу бизнис заедницата во Куманово како алатка за општествена одговорност, но и културна вредност за соживот и солидарност;

Очекувани резултати на проектот

 • Стекнати вештини за улична фотографија кај 20 млади луѓе од различен пол и етничка припадност; 
 • Изработени и промовирани материјали кои го документиратт и слават културното и социјалното наследство на Куманово;
 • Мобилизирана локалната заедница во разбирањето, славењето и промоцијата на локалната традиција,  материјално и нематеријално наследство, како и историјата на мултикултурно и мултиетничко живеење;
 • Мобилизирана локалната бизнис заедница вопромовирање на филантропија и донаторствокако локална вредност која треба да се усвојува и негува.

Времетраење на проектот е 6 месеци, од септември 2019  до март 2020 година.

Проектот е дел од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) кој е финансиран од ЕУ, а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Линкот кој води до повеќе информации за проектот ReLOaD:

http://www.mk.undp.org/content/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/en/home/operations/projects/democratic_governance/regional-programme-on-local-democracy-in-the-western-balkans.html

Лице за контакт: Марија Тошева

Posted on